TJÄNSTER

TRÄDARBETE

FÄLLNING

Alla träd och därför alla jobb skiljer sig ifrån varandra.

Ibland om trädet ska fällas kan man göra från marken, utan att det ökar risken för omgivningen. Man kallar det för precisionsfällning, detta gör vi när omständigheterna tillåter.
Det är en avvägning av hinder, vind och trädets hälsa som bestämmer i vilken riktning vi lägger ner trädet.

Annars gäller sektionsfällning, som är kanske det mest förekommande sättet att fälla träd som inte går att markfälla. Då klättrar vi  med hjälp av professionell specialanpassad klätterutrustning upp i trädet. För att sedan ”montera” ner det bit för bit på ett säkert sätt.
När man fäller träd genom sektionsfällning görs ingen onaturlig åverkan på miljön eller trädgården. Som när man till exempel fäller med stora maskiner. Det är också väldigt smidigt, man kommer åt överallt i trädet och vart trädet än står.

BESKÄRNING

Vi älskar att vårda träd. De flesta träd klarar sig bäst själva. Men ibland hänger de ut över vägen, skrapar mot huset, växer fel balanserat eller skadar övriga delar av trädet. Då kan man behöva beskära trädet för att det ska få stå kvar. Vi kan hjälpa dig med en bedömning och ett bra tillvägagångssätt för just ditt/dina träd.

STUBBFRÄSNING

Vi har en egen ordentlig stubbfräs för att kunna erbjuda en så komplett lösning som möjligt.

Stubbfräsen går på larvfötter vilket minskar avtrycken på gräsmattan och fördelar dess vikt på ett ypperligt sätt.

Stubbar finns överallt och vill man bara ha hjälp med just stubbfräsningen går det utmärkt. Vi fräser ner stubben under marknivå så du lätt kan fylla med jord och så ny gräsmatta efteråt. Det går även att fräsa bort häckar och buskar. Det blir bara flis kvar som ni sen kan lägga i rabatt eller komposthög.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vår maskinpark är välutrustad och anpassad för det vi sysslar med.

Bortforsling av allt med lastbil och kran, inga problem.

Vi har också en flismaskin på larvfötter vilket gör att vi kan komma in på tomten och lämna flis på plats om kunden önskar, vilket håller nere priset.
Stammen kapar vi som oftast upp till vedlängder i dom lägena.

Häckklippning, plocka ner katter och modellflygplan som fastnat.

Eller varför inte sätta ljusslingor i träden.

Maila eller ring oss om du har frågor!

PRIS

Det är nästan omöjligt att ge rättvisa priser utan att titta på plats.
Så vi kommer oftast ut och tar en titt, själva eller ihop med kunden.

Efteråt kommer en offert med fastpris på det tjänster ni vill ha utförda.

Du vet alltså från början vad allt kommer att kosta och vi håller våra offerter!

RUT-avdrag:

Sedan första augusti 2016 gäller RUT-avdrag på flera av våra tjänster, beskärning, fällning, stubbfräsning, flisning med mera. RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden och dras av direkt på fakturan. Läs mer på www.skatteverket.se.

KONTAKT

Gerborn Trädservice AB
Skogshyddegatan 47
412 74 Göteborg

info@gerborntradservice.se
0722040132

OM

Vi som jobbar vet vad vi gör, det låter kanske kaxigt men är väldigt viktigt i vår branch.

Vi är utbildade på det vi gör:

  • Internationellt Certifierad Arborist (ETW)
  • Motorsågskörkort A,B,C
  • Utbildade för Arbete vid väg
  • Olycksfallsförsäkrade
  • Ansvarsförsäkrade
  • Endast godkänd och professionell utrustning
  • En lång lista med nöjda kunder!