TJÄNSTER

TRÄDFÄLLNING

Alla träd och därför alla jobb skiljer sig ifrån varandra.

Ibland kan man fälla ett träd från marken utan att det ökar risken för omgivningen. Man kallar det för precisionsfällning, detta gör vi när omständigheterna tillåter. Det är en avvägning av hinder, vind och trädets hälsa som bestämmer i vilken riktning vi lägger ner trädet.

Sektionsfällning är kanske det mest förekommande sättet att fälla träd som inte går att fälla rakt ner. Det går till genom att man med hjälp av professionell specialanpassad klätterutrustning tar sig upp i trädet. För att sedan ”montera” ner det bit för bit på ett säkert sätt. När man fäller träd genom klättringstekniker görs ingen onaturlig åverkan på miljön eller trädgården. Som när man till exempel fäller med stora maskiner. Det är också väldigt smidigt, man kommer åt överallt i trädet och vart trädet än står.

Vi lämnar alltid ett fast pris på våra arbeten.

PRIS
Det är svårt att ge ett pris utan att ha tittat på arbetet. När vi väl har gjort det så ger vi er ett fast pris som vi sedan håller. Du vet alltså från början vad allt kommer att kosta.

KONTAKTA OSS
0722040132 | info@gerborntradservice.se

STUBBFRÄSNING

Vi kan erbjuda att fräsa bort din stubbe, bortforsling av rester, häckklippning mm

Vi använder en professionell stubbfräs som är väldigt smidig. Den väger endast 225kg(!) vilket innebär att den inte skadar trädgården nämnvärt. Stubbar finns överallt och vill man bara ha hjälp med just stubbfräsningen går det utmärkt. Vi fräser ner stubben under marknivå så du lätt kan fylla med jord och så ny gräsmatta efteråt. Det går även att fräsa bort häckar och buskar. Det blir bara flis kvar som sen kan läggas i rabatt eller komposthö.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vi kan om kunden önskar, erbjuda bortforsling. Vill ni använda trädet till ved sågar vi upp det i önskad storlek.

Även andra träd/klätter-relaterad tjänster du söker som till exempel; klippa en häck, ta ned katter eller modellflygplan som fastnat i träd, sätta upp belysning kan vi hjäpa dig med. Det är bara att ringa eller maila.

PRIS
Ring eller maila för offert.

RUT-avdrag:

Sedan första augusti 2016 gäller RUT-avdrag på flera av våra tjänster, beskärning, fällning, stubbfräsning med mera. RUT-avdraget är 50% av arbetskostnaden och dras av direkt på fakturan. Läs mer på www.skatteverket.se.

KONTAKTA OSS
0722040132 | info@gerborntradservice.se